Valašská rally ValMez 2019 – Valašské Meziříčí – testovací polygon Tatra – Nikon – Ivo Nowi Novák