20|08|17 – BARUM CZECH RALLY ZLÍN 2017 RECCE – Troják/Semetín/Žlutava, CZ

Barum czech rally Zlín, Recce, Semetín, Hošťálková, Žlutava, shakedown